Om

Skaka Tass AB är ett litet snickeri som specialiserat sig på småskalig tillverkning av skyltar och andra trädetaljer med främst CNC-teknik. Intresset startade för många år sedan helt som en fritidsverksamhet, i samband med en flytt till landet har verksamheten kunnat utökas i nya större lokaler. Huvudverksamheten är fortfarande skyltar med fokus på unika skyltar som designas helt efter kundens önskemål.

CNC-maskinen i arbete med en skylt till en äppleträdspark.