Om

Skaka Tass AB är ett litet snickeri som specialiserat sig på småskalig tillverkning av skyltar och andra trädetaljer med främst CNC-teknik. Intresset startade för många år sedan helt som en fritidsverksamhet, i samband med en flytt till landet har verksamheten kunnat utökas i nya större lokaler.

Företaget kommer under 2022 att göra ett generationsskifte som innebär att verksamheten på sikt kommer att gå över i filmproduktion i Christoffer Jonssons regi.

Snickeriverksamheten är nu vilande och kommer sannolikt att avvecklas.

CNC-maskinen i arbete med en skylt till en äppleträdspark.