En skylt blir till

Galaad Pro

För att skapa G-koden som styr CNC-maskinen använder vi Galaad Pro med modulen KAY och V-Carve Pro från Vectric.

Design sker genom att utgå ifrån insänt material tex en logotyp i .eps format. Vektorerna (linjerna) i materialet omvandlas till verktygsbanor som CNC-fräsen skall följa. Skyltmaterialets storlek bestäms.

Vi kan arbeta med alla olika typsnitt och bilder i  lineart kan importeras. Designförslag lämnas i form av en .jpg fil som skickas över för korrektur och godkännande.

V-Carve Pro från Vectric

Val av material

Vi arbetar främst i Ek eftersom det är ett mycket vackert och tåligt material. Vi eftersträvar att använda kvartersågat virke eftersom det påverkas mindre av fukthalten. Trä är ju ett levande material som alltid påverkas av hur mycket fukt det innehåller.

Kvartersågat slår sig mindre och är därför mer lämpat i skyltar, Naturliga defekter och en viss förändring av planhet får man dock räkna med. Även viss sprickbildning är något som man får räkna med, men det är ju också en del av den naturliga charmen med riktiga naturmaterial.

Rikt och planhyvel

Rikt & planhyvling

När plankan valts ut börjar man med att rikthyvla en sida. Man försöker i möjligaste mån alltid att hyvla i ”rätt” riktning för att undvika urslag. Det är dock inte alltid möjligt då materialet kan byta ”riktning” flera gånger i samma planka. När en sida är riktad så hyvlas en vinkelrät yta. När detta är klar planhyvlas biten till rätt tjocklek. Om skylten skall vara utan vankant så sågas och hyvlas den till rätt bredd.

CNC-Fräsmaskin från Tyska ISEL

CNC-Fräsning

Arbetet sker i en modern CNC-fräs med automatisk verktygsmätning som styrs av en PC med programvaran KAY från Galaad. Olika typer av hårdmetallverktyg används beroende på hur slutresultatet skall se ut. Spiralnotfräsar och V-notfräsar är de vanligaste, men alla typer kommer till användning.

Nu monteras skyltämnet i CNC-maskinen och verktygsbanorna fräses i ett eller flera moment beroende på djup och om det används flera olika verktyg. Om det skall vara nyckelhålsupphängning fräses dessa in i baksidan och måttangivelse graveras in för att underlätta monteringen.

Efterbehandling

När skylten är färdigfräst slipas den med flera olika kornstorlekar och behandlas sedan med kinesisk träolja eller med blank lack i flera lager till önskad yta uppnås.